Bekendtgørelse om afvikling af forsøg med kampe i 3F Superliga samt om afvikling af finalekampen i Sydbank Pokalen som led i håndtering af covid-19 § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 868 af 13. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 999 af 26. juni 2020

§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.