Bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv. § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1500 af 29. juni 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1566 af 02. juli 2021

§ 7

Med bøde straffes den, der

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.