Bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv. § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1500 af 29. juni 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1566 af 02. juli 2021

§ 6

Politiet bemyndiges til at varetage kulturministerens beføjelser efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Politiets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til kulturministeren. Afgørelserne kan påklages til rigspolitichefen. Rigspolitichefens afgørelser i klagesager kan ikke påklages til justitsministeren.