Bekendtgørelse om koncerninterne aftaler § 6

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om koncerninterne aftaler er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern

Bekendtgørelse nr. 1029 af 17. december 1997

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1998.