14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om koncerninterne aftaler § 4

Bekendtgørelse om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om koncerninterne aftaler og bygger på bekendtgørelse nr. 1029 af 17. December 1997. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 »Horisontale koncernaftaler« skal i denne bekendtgørelse forstås som aftaler mv. indgået mellem to eller flere virksomheder, der ved skriftlig aftale eller i medfør af virksomhedernes vedtægtsbestemmelser stiller sig under en fælles ledelse eller er underlagt en bestemmende indflydelse fra denne, under forudsætning af, at

  • 1) den fælles ledelse koordinerer de deltagende virksomheders optræden på markedet,

  • 2) de deltagende virksomheder blivende er underordnet den fælles ledelse, og

  • 3) der foreligger en ordning for fordeling af forretningsmæssige risici og økonomiske resultater.

•••
profile photo
Profilside