14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om koncerninterne aftaler § 3

Bekendtgørelse om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om koncerninterne aftaler og bygger på bekendtgørelse nr. 1029 af 17. December 1997. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3  Vertikale koncernaftaler« skal i denne bekendtgørelse forstås som aftaler mv. indgået mellem virksomheder, der har den i aktieselskabslovens § 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 545 af 20. juni 1996, angivne forbindelse.

•••

Stk. 2 Med »reel selvstændighed« skal i denne bekendtgørelse forstås, at dattervirksomhederne ikke er underlagt modervirksomhedens instruktionsbeføjelser.

•••
profile photo
Profilside