14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om koncerninterne aftaler § 2

Bekendtgørelse om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om koncerninterne aftaler og bygger på bekendtgørelse nr. 1029 af 17. December 1997. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 »Aftaler, vedtagelser og samordnet praksis inden for samme virksomhed eller koncern« omfatter efter denne bekendtgørelse

  • 1) vertikale koncernaftaler, jf. § 3, forudsat, at dattervirksomhederne ikke har nogen reel selvstændighed ved fastlæggelsen af deres adfærd på markedet,

  • 2) horisontale koncernaftaler, jf. § 4, eller

  • 3) interne aftaler i andelsvirksomheder, såfremt de er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende drift af andelsvirksomheden og opretholde en kontraheringsstyrke, jf. § 5.

•••
profile photo
Profilside