Bekendtgørelse om afregning og fordeling af kommunal indkomstskat § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1249 af 24. oktober 2007

§ 2

De kvartalsbeløb, der tilkommer kommunerne, fastsættes til samme størrelse uanset dageantallet i kvartalet.

Stk. 2 Afrundingsrester, der fremkommer ved fordelingen, tillægges den kommune, der er berettiget til kommuneskatten for 4. kvartal af kalenderåret.