14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afregning og fordeling af kommunal indkomstskat § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1249 af 24. October 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 SKAT bemyndiges til på grundlag af de i det centrale skatteyderregister (CSR) indeholdte, fra det centrale personregister (CPR) modtagne oplysninger om skatteydernes bopælsforhold i det pågældende kalenderår at foretage den fordeling af kommunal indkomstskat (og hermed af kirkeskat, jf. § 18 i lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007 om folkekirkens økonomi), der er foreskrevet i den kommunale indkomstskattelovs § 3.

•••

Stk. 2 Fordelingen foretages i forbindelse med SKATs afregning over for de enkelte kommuner af kalenderårets kommunale slutskatter m.v. efter kildeskattelovens § 64.

•••
profile photo
Profilside