14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om afregning og fordeling af kommunal indkomstskat

Bekendtgørelse nr. 1249 af 24. oktober 2007

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om afregning og fordeling af kommunal indkomstskat

I henhold til § 3, stk. 5, i lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 SKAT bemyndiges til på grundlag af de i det centrale skatteyderregister (CSR) indeholdte, fra det centrale personregister (CPR) modtagne oplysninger om skatteydernes bopælsforhold i det pågældende kalenderår at foretage den fordeling af kommunal indkomstskat (og hermed af kirkeskat, jf. § 18 i lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007 om folkekirkens økonomi), der er foreskrevet i den kommunale indkomstskattelovs § 3.

Stk. 2 Fordelingen foretages i forbindelse med SKATs afregning over for de enkelte kommuner af kalenderårets kommunale slutskatter m.v. efter kildeskattelovens § 64.

§2 De kvartalsbeløb, der tilkommer kommunerne, fastsættes til samme størrelse uanset dageantallet i kvartalet.

Stk. 2 Afrundingsrester, der fremkommer ved fordelingen, tillægges den kommune, der er berettiget til kommuneskatten for 4. kvartal af kalenderåret.

§3 SKAT sender kommunerne en opgørelse over de skattebeløb, der tilkommer dem, dog kun i det omfang, der foretages fordeling af skattebeløb til andre kommuner end den kommune, der er berettiget til kommuneskatten for 4. kvartal af kalenderåret. Det angives i denne opgørelse, hvilke kvartaler i kalenderåret skatten vedrører for hver enkelt skatteyder.

§4 Skatten af personer, for hvilke SKAT af tekniske grunde ikke er i stand til at foretage eventuel fordeling efter den kommunale indkomstskattelovs § 3, tillægges udelt skattekommunen.

§5 Ændres de kommunerne tilkomne skattebeløb fra en person som følge af ændret skatteansættelse, fordeles ændringsbeløbene af SKAT på kommunerne efter fordelingsangivelsen i den opgørelse, der er nævnt i § 3.

§6 Skattebeløb, der er pålignet efter den kommunale indkomstskattelovs § 2, stk. 4, og som skal fordeles mellem stat og kommune(-r) i forbindelse med tilbageflytning her til landet, fordeles ved SKATs foranstaltning.

§7 Bekendtgørelsen har virkning fra og med slutligningen for 2007.

Stk. 2 Samtidig ophæves Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 493 af 24. september 1984 om afregning og fordeling af kommunal indkomstskat.

profile photo
Profilside