Bekendtgørelse om afregning af selskabsskat til kommunerne § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 950 af 24. november 1997

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. december 1997 og har virkning for afregning af selskabsskat mv. til kommunerne fra og med budgetåret 1996.