Bekendtgørelse om afregning af selskabsskat til kommunerne § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 950 af 24. november 1997

§ 1

Den opgørelse af fordelingen af den kommunale andel af selskabsskatten mellem de berettigede kommuner, som det i henhold til § 12 i lov om kommunal indkomstskat påhviler kommunen at forestå, indberettes til Indenrigsministeriet den 1. maj i året efter budgetåret.

Stk. 2 På baggrund af indberetningerne efter stk. 1 giver Indenrigsministeriet den enkelte kommune meddelelse om fordelingsopgørelsen.