14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afregning af selskabsskat til kommunerne § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 950 af 24. November 1997. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Den opgørelse af fordelingen af den kommunale andel af selskabsskatten mellem de berettigede kommuner, som det i henhold til § 12 i lov om kommunal indkomstskat påhviler kommunen at forestå, indberettes til Indenrigsministeriet den 1. maj i året efter budgetåret.

•••

Stk. 2 På baggrund af indberetningerne efter stk. 1 giver Indenrigsministeriet den enkelte kommune meddelelse om fordelingsopgørelsen.

•••
profile photo
Profilside