Bekendtgørelse om afregning af selskabsskat til kommunerne

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 950 af 24. november 1997

I medfør af § 12, stk. 4, i lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 803 af 6. oktober 1995, som ændret ved § 1 i lov nr. 1078 af 20. december 1995, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Den opgørelse af fordelingen af den kommunale andel af selskabsskatten mellem de berettigede kommuner, som det i henhold til § 12 i lov om kommunal indkomstskat påhviler kommunen at forestå, indberettes til Indenrigsministeriet den 1. maj i året efter budgetåret.

Stk. 2 På baggrund af indberetningerne efter stk. 1 giver Indenrigsministeriet den enkelte kommune meddelelse om fordelingsopgørelsen.

§ 2

Opgørelsen af den enkelte kommunes andel af selskabsskatten for budgetåret foretages af Indenrigsministeriet og meddeles kommunerne senest den 1. juli i året efter budgetåret.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. december 1997 og har virkning for afregning af selskabsskat mv. til kommunerne fra og med budgetåret 1996.