14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om afregning af selskabsskat til kommunerne

Bekendtgørelse nr. 950 af 24. november 1997

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om afregning af selskabsskat til kommunerne

I medfør af § 12, stk. 4, i lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 803 af 6. oktober 1995, som ændret ved § 1 i lov nr. 1078 af 20. december 1995, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Den opgørelse af fordelingen af den kommunale andel af selskabsskatten mellem de berettigede kommuner, som det i henhold til § 12 i lov om kommunal indkomstskat påhviler kommunen at forestå, indberettes til Indenrigsministeriet den 1. maj i året efter budgetåret.

Stk. 2 På baggrund af indberetningerne efter stk. 1 giver Indenrigsministeriet den enkelte kommune meddelelse om fordelingsopgørelsen.

§2 Opgørelsen af den enkelte kommunes andel af selskabsskatten for budgetåret foretages af Indenrigsministeriet og meddeles kommunerne senest den 1. juli i året efter budgetåret.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. december 1997 og har virkning for afregning af selskabsskat mv. til kommunerne fra og med budgetåret 1996.

profile photo
Profilside