Bekendtgørelse om afregning af kommunal indkomstskat for begrænset skattepligtige § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 994 af 19. oktober 2005

§ 1

Told- og skatteforvaltningen bemyndiges til i overensstemmelse med kildeskattelovens § 64, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002, at afregne kommunal indkomstskat for personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, til de nedenfor angivne kommuner i denne rækkefølge:

  • 1) Den kommune, hvor den skattepligtige ifølge CSR senest havde bopæl.

  • 2) Den kommune, der har fået den skattepligtige optaget i CPR.

Stk. 2 Hvis det ikke kan afgøres efter stk. 1, til hvilken kommune skatten skal afregnes, træffer told- og skatteforvaltningen bestemmelse herom. Det kan endvidere i særlige tilfælde bestemmes, at afregning skal ske til en anden kommune end den, der følger af stk. 1.