14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afregning af kommunal indkomstskat for begrænset skattepligtige § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 994 af 19. October 2005. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Told- og skatteforvaltningen bemyndiges til i overensstemmelse med kildeskattelovens § 64, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002, at afregne kommunal indkomstskat for personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, til de nedenfor angivne kommuner i denne rækkefølge:

  • 1) Den kommune, hvor den skattepligtige ifølge CSR senest havde bopæl.

  • 2) Den kommune, der har fået den skattepligtige optaget i CPR.

•••

Stk. 2 Hvis det ikke kan afgøres efter stk. 1, til hvilken kommune skatten skal afregnes, træffer told- og skatteforvaltningen bestemmelse herom. Det kan endvidere i særlige tilfælde bestemmes, at afregning skal ske til en anden kommune end den, der følger af stk. 1.

•••
profile photo
Profilside