Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger vedrørende prøver i forberedende grunduddannelse og forberedende voksenundervisning som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 300 af 27. februar 2021

§ 3

Hvis en prøve aflyses, jf. § 1 eller § 2, stk. 2, og stk. 3, nr. 2, finder reglerne i §§ 4-6 anvendelse. Med henblik på at sikre elevers og deltageres gennemførelse og afslutning af igangværende uddannelse under de helt ekstraordinære forhold som følge af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19 fraviger og supplerer reglerne i §§ 4-6 bestemmelser i lovgivningen på børne- og undervisningsområdet om prøver og eksamen i de uddannelser, som er omfattet af bekendtgørelsen.