Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger ved afholdelse af folkeskolens prøver i prøveterminen december-januar 2021/22 som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2132 af 26. november 2021

§ 4

Hvis en eller flere af elevens prøver er aflyst efter § 3, træder den sidste standpunktskarakter i faget i stedet for den karakter, som skulle have været givet ved den aflyste prøve, og er dermed ophøjet til prøvekarakter.

Stk. 2 En karakter, der er ophøjet til prøvekarakter efter stk. 1, indgår som almindelig prøvekarakter på det eksamensbevis eller prøvebevis, som skolen udsteder til eleven efter de almindelige regler herom.