Nødprøvebekendtgørelsen § 9

Denne konsoliderede version af nødprøvebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 501 af 23. april 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 599 af 11. maj 2020 og bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2020

§ 9

For elever på uddannelserne til teknisk, merkantil eller almen studentereksamen afholder institutionen i sommerterminen 2020 sygeprøver og omprøver som følge af klager i almen studieforberedelse, den afsluttende prøve i studieområdet og studieområdeprojektet fra tidligere prøveterminer.

Stk. 2 For elever og tidligere elever på den toårige uddannelse til hf-eksamen og for tidligere kursister på hf-enkeltfag, GSK, GIF og SOF afholder institutionen i sommerterminen 2020 sygeprøver og omprøver som følge af klager fra tidligere prøveterminer.

Stk. 3 Mundtlige sygeprøver og mundtlige omprøver som følge af klager, jf. stk. 1 og 2, kan afholdes med intern censur.