Nødprøvebekendtgørelsen § 6

Denne konsoliderede version af nødprøvebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 501 af 23. april 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 599 af 11. maj 2020 og bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2020

§ 6

For en elev, der afslutter det studiekompetencegivende år i et merkantilt eux-forløb, afholdes følgende prøver i sommerterminen 2020:

  • 1) Skriftlig prøve i dansk.

  • 2) Den skriftlige prøve, der tidsmæssigt er placeret først i elevens eksamensplan. Er denne prøve skriftlig dansk, skal eleven i stedet til den prøve i elevens eksamensplan, der tidsmæssigt er placeret efter skriftlig dansk. Indgår en sådan udover skriftlig dansk ikke i elevens eksamensplan, afholdes alene skriftlig prøve i dansk.

  • 3) Mundtlig prøve i erhvervsområdeprojektet. Har eleven aflagt denne prøve i vinterterminen, aflægger eleven i stedet den udtrukne mundtlige prøve, som tidsmæssigt er placeret til sidst i elevens eksamensplan.

Stk. 2 For en elev, der afslutter det eller de sidste gymnasiale fag m.v. i et teknisk eux-forløb, afholdes følgende prøver i sommerterminen 2020:

  • 1) Skriftlige prøver i de fag, som eleven ifølge elevens eksamensplan afslutter med skriftlig prøve. Hvis eleven ifølge eksamensplanen skal til flere end to skriftlige prøver, afholdes dog maksimalt to af disse. Det er i så fald de to prøver, der tidsmæssigt er placeret tidligst i elevens eksamensplan.

  • 2) Mundtlig prøve i erhvervsområdeprojektet eller eksamensprojektet. Har eleven allerede aflagt denne prøve, aflægger eleven i stedet den udtrukne mundtlige prøve, som tidsmæssigt er placeret til sidst i elevens eksamensplan.