Nødprøvebekendtgørelsen § 5

Denne konsoliderede version af nødprøvebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 501 af 23. april 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 599 af 11. maj 2020 og bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2020

§ 5

For en elev på 2. år af den toårige uddannelse til hf-eksamen afholdes følgende prøver i sommerterminen 2020:

  • 1) Skriftlig prøve i dansk.

  • 2) Skriftlig prøve i engelsk. Har eleven allerede aflagt skriftlig prøve i engelsk, aflægger eleven i stedet den skriftlige prøve, der tidsmæssigt er placeret tidligst i elevens eksamensplan. Indgår en sådan udover skriftlig dansk ikke i elevens eksamensplan, afholdes alene skriftlig prøve i dansk.

  • 3) Mundtlig prøve i dansk.

  • 4) Den mundtlige prøve, som tidsmæssigt er placeret sidst i elevens eksamensplan. Er denne prøve mundtlig dansk, skal eleven i stedet til den prøve, som tidsmæssigt er placeret næstsidst i elevens eksamensplan.