Nødprøvebekendtgørelsen § 17

Denne konsoliderede version af nødprøvebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 501 af 23. april 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 599 af 11. maj 2020 og bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2020

Uddannelsesparathedsvurdering m.v.
§ 17

Elever, der går i 8. klasse i skoleåret 2019/20, skal ikke have foretaget en uddannelsesparathedsvurdering ud over den, der allerede er foretaget i dette skoleår.

Stk. 2 Elever, der er omfattet af stk. 1, skal, når de påbegynder 9. klasse og senest den 30. september 2020 have en vurdering af, hvorvidt de har behov for en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats. Skolens leder foretager denne vurdering i samarbejde med kommunalbestyrelsen.

Stk. 3 På skoler, der selv forestår vejledningen, påhviler ansvaret for vurderingen efter stk. 2 skolens leder.