Nødprøvebekendtgørelsen § 15

Denne konsoliderede version af nødprøvebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 501 af 23. april 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 599 af 11. maj 2020 og bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2020

Midlertidig indførelse af afsluttende standpunktskarakter og andre midlertidige foranstaltninger for GSK og SOF
§ 15

For kursister i GSK og SOF giver institutionen ved afslutningen af undervisningen kursisten en eller flere afsluttende standpunktskarakterer i fag, som normalt alene afsluttes med prøve. Reglerne i § 14, stk. 2-3 og stk. 6, finder tilsvarende anvendelse for standpunktskarakterer efter 1. pkt.