Bekendtgørelse om aflivning, herunder slagtning, af dyr § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1751 af 30. november 2020

§ 7

Reglerne i § 6, stk. 1 og 2, kan fraviges i fornødent omfang, når det drejer sig om dyr, der på grund af sygdom eller tilskadekomst straks, skal aflives.