Bekendtgørelse om aflivning, herunder slagtning, af dyr § 21

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 817 af 15. juni 2023

§ 21

Den, der er godkendt som kursusudbyder, skal opbevare de oplysninger, der er nødvendige for at udstede kompetencebevis, samt kopi af kompetencebeviset i 5 år efter, at kursus er gennemført og prøve afholdt. Efter anmodning fra Fødevarestyrelsen skal kopi af kompetencebevis samt øvrige oplysninger udleveres til styrelsen.

Stk. 2 Ved ophør som kursusudbyder skal kursusudbyder overdrage opbevarede oplysninger og materiale, jf. stk. 1, til Fødevarestyrelsen.