Bekendtgørelse om aflivning, herunder slagtning, af dyr § 20

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 817 af 15. juni 2023

§ 20

Dyrlæger eller andre personer med tilstrækkelig relevant viden og erfaring om de emner, der skal indgå i undervisningen, og som der skal eksamineres i, jf. bilag IV til forordningen, kan undervise på kurser til opnåelse af kompetencebevis, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Den del af undervisningen, der vedrører håndtering af syge og tilskadekomne dyr, skal dog forestås af en dyrlæge. Tilsvarende skal undervisning i vurdering af bedøvelsens virkning forestås af en dyrlæge eller af en person med tilsvarende videnskabelig erfaring inden for bedøvelsens virkning.