Bekendtgørelse om aflivning, herunder slagtning, af dyr § 19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1751 af 30. november 2020

§ 19

Et kursus kan omfatte én eller flere dyrearter. Et kursus omfattende én dyreart skal have en varighed af minimum 6 timers effektiv undervisningstid, eksklusiv afsluttende prøve og pauser. Et kursus omfattende flere dyrearter skal have en varighed af minimum 6 timers effektiv undervisningstid, eksklusiv afsluttende prøve og pauser, med tillæg af minimum 3 timers effektiv undervisningstid, eksklusiv afsluttende prøve og pauser, pr. ekstra dyreart.