Bekendtgørelse om aflivning, herunder slagtning, af dyr § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 817 af 15. juni 2023

Anmeldelse til registrering hos Fødevarestyrelsen af slagtning efter religiøse ritualer
§ 14

Slagterier, der ønsker at foretage slagtning efter religiøse ritualer, som omfattet af denne bekendtgørelses kapitel 5, skal anmelde aktiviteten til registrering hos Fødevarestyrelsen forud for slagtning efter religiøse ritualer, jf. bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Stk. 2 Slagterier skal senest 3 måneder efter sidste slagtning efter religiøse ritualer anmelde ophøret ved registrering som en væsentlig ændring hos Fødevarestyrelsen, jf. bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.