Bekendtgørelse om aflivning, herunder slagtning, af dyr § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 817 af 15. juni 2023

§ 10

Det i § 8 nævnte aflivningsforbud finder ikke anvendelse, hvis

  • 1) aflivningen sker ved intravenøs injektion af en for dyret dødelig dosis af veterinært lægemiddel godkendt til aflivning af dyr, eller

  • 2) aflivningen sker som led i offentlig sygdomsbekæmpelse.

Stk. 2 Når dyr på grund af sygdom eller tilskadekomst skal aflives straks, kan den i stk. 1, nr. 1, nævnte fremgangsmåde fraviges i fornødent omfang.