14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kasseeftersynsbekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om afholdelse af eftersyn af likvide beholdninger, varebeholdninger og andre aktiver ved statslige institutioner m.fl. paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kasseeftersynsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 696 af 14. July 2000. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. juli 2000.

•••

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 337 af 24. juni 1977 om afholdelse af kasse- og beholdningseftersyn ved statens kasser m.fl.

•••

Stk. 3 Kasseeftersynsvirksomhed, som hidtil i henhold til særlige bestemmelser eller aftale har været varetaget af en anden myndighed end Rigsrevisionen, fortsætter indtil videre uændret, indtil nye aftaler i overensstemmelse med nærværende bekendtgørelse indgås.

•••
profile photo
Profilside