14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kasseeftersynsbekendtgørelsen § 4

Bekendtgørelse om afholdelse af eftersyn af likvide beholdninger, varebeholdninger og andre aktiver ved statslige institutioner m.fl. paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kasseeftersynsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 696 af 14. July 2000. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 For institutioner mv. omfattet af lov om statens regnskabsvæsen, hvor kasseforretningerne varetages af en anden end den pågældende institutions chef, påhviler det chefen for den pågældende institution mv., eller den han har bemyndiget hertil, ved uanmeldte interne eftersyn af de likvide beholdninger at sikre sig, at betalingsforretningerne udføres forsvarligt og at optælle de likvide beholdninger.

•••

Stk. 2 Ved øvrige beholdningseftersyn optælles og afstemmes vare- og materielbeholdninger og lignende beholdninger, der repræsenterer en værdi. Opgørelsen skal indeholde stillingtagen til værdiansættelse, ejerforhold og tilstedeværelse. Disse beholdningseftersyn afholdes ved den pågældende administrations foranstaltning, og der sker efter aftale indberetning herom til Rigsrevisionen.

•••

Stk. 3 Foretagne eftersyn og optællinger mv. skal være dokumenterede.

•••
profile photo
Profilside