14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kasseeftersynsbekendtgørelsen § 3

Bekendtgørelse om afholdelse af eftersyn af likvide beholdninger, varebeholdninger og andre aktiver ved statslige institutioner m.fl. paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kasseeftersynsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 696 af 14. July 2000. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Ved eksterne eftersyn af de likvide beholdninger skal alle opgørelser, regnskabsmateriale, dokumenter mv. forevises, ligesom der skal meddeles alle de oplysninger, der er nødvendige, for at eftersynet kan gennemføres. Hvor elektronisk kasserapport anvendes, skal kassereren afslutte denne og udskrive kassekladden. Bogholderen frigiver/godkender herefter kassekladden og bogføring foretages.

•••

Stk. 2 Den, der varetager betalingsforretningerne, afgiver erklæring om, at kontantbeholdningen mv. er optalt i den pågældendes nærværelse og rigtigt tilbageleveret.

•••
profile photo
Profilside