14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kasseeftersynsbekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om afholdelse af eftersyn af likvide beholdninger, varebeholdninger og andre aktiver ved statslige institutioner m.fl. paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kasseeftersynsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 696 af 14. July 2000. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Bestemmelserne i denne bekendtgørelse anvendes på regnskaber omfattet af lovens § 2, stk. 1, jf. dog § 3, stk. 2 i lov nr. 465 af 12. juni 1996 om ændring af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og lov om statsrevisorerne.

•••
profile photo
Profilside