14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 6 af 04. January 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Afgrænsning af konvertible obligationer og gældsbreve
Konvertible obligationer og gældsbreve kategoriseres som to aktiver, jf. stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Værdien af den konvertible obligation og det konvertible gældsbrev med fradrag for værdien af aktietegningsretten kategoriseres som et aktiv omfattet af § 69, nr. 4, i lov om arbejdsskadesikring.

•••

Stk. 3 Værdien af den aktietegningsret, der er knyttet til fordringen, kategoriseres som et aktiv omfattet af § 69, nr. 9, 11 og 12, i lov om arbejdsskadesikring.

•••
profile photo
Profilside