Bekendtgørelse om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 6 af 04. januar 2019

Afgrænsning af aktieindekserede obligationer
§ 4

Aktieindekserede obligationer kategoriseres som aktiver, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2 Værdien af den aktieindekserede obligation med fradrag for det beløb, der tillægges indfrielseskursen, jf. § 2, nr. 2, kategoriseres som et aktiv omfattet af § 69, nr. 4, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3 Beløbet, der tillægges indfrielseskursen, jf. § 2, nr. 2, kategoriseres som et aktiv omfattet af § 69, nr. 9 eller 11, i lov om arbejdsskadesikring.