14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 6 af 04. January 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Afgrænsning af aktieindekserede obligationer
Aktieindekserede obligationer kategoriseres som aktiver, jf. stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Værdien af den aktieindekserede obligation med fradrag for det beløb, der tillægges indfrielseskursen, jf. § 2, nr. 2, kategoriseres som et aktiv omfattet af § 69, nr. 4, i lov om arbejdsskadesikring.

•••

Stk. 3 Beløbet, der tillægges indfrielseskursen, jf. § 2, nr. 2, kategoriseres som et aktiv omfattet af § 69, nr. 9 eller 11, i lov om arbejdsskadesikring.

•••
profile photo
Profilside