14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1389 af 11. December 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Skift af bolig
Yder kommunalbestyrelsen hjælp til en person i medfør af lovens § 116, stk. 4, til anskaffelse af en anden ejerbolig, ydes den del af hjælpen, der svarer til forskelsværdien af den nuværende og den tidligere ejendom, i form af et rente- og afdragsfrit lån. Forskelsværdien fastlægges ved en vurdering fra Skat af den nuværende og den tidligere ejendom, som skal foretages efter gennemførelsen af boligskiftet.

•••

Stk. 2 Det rente- og afdragsfri lån forfalder alene til betaling ved ejerskifte.

•••

Stk. 3 Til sikkerhed for det lån, som er nævnt i stk. 1, oprettes og tinglyses pantebrev i den nye ejendom. Udgifterne herved afholdes af kommunalbestyrelsen som administrationsudgift.

•••

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan alene yde den hjælp, der svarer til forskelsværdien af den nuværende og den tidligere ejendom, som et lån, jf. stk. 1, hvis den person, som boligskiftet vedrører, er ejer af ejendommen. Dette gælder dog ikke, hvis den person, som boligskiftet vedrører, er under 18 år, og barnets eller den unges forældre eller en af forældrene er ejer af ejendommen.

•••
profile photo
Profilside