14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig

Bekendtgørelse nr. 1389 af 11. december 2013

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig

I medfør af § 116, stk. 6, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Boligindretning
Yder kommunalbestyrelsen hjælp til en person i medfør af lovens § 116, stk. 1, til boligindretning i egen ejendom, og medfører den bevilgede boligindretning en ikke ubetydelig forøgelse af boligens værdi, også for andre, ydes den del af hjælpen, der modsvarer denne værdiforøgelse, i form af et rente- og afdragsfrit lån. Værdiforøgelsen fastsættes på baggrund af en vurdering fra Skat af ejendommen før og efter gennemførelsen af boligindretningen. En eventuel værdiforøgelse af boligen, som måtte være opstået som følge af, at personen efter reglerne i lovens § 116, stk. 2, har valgt andre materialer end dem, som kommunalbestyrelsen har bevilget, medregnes ikke.

Stk. 2 Det rente- og afdragsfri lån forfalder alene til betaling ved ejerskifte.

Stk. 3 Til sikkerhed for det lån, som er nævnt i stk. 1, oprettes og tinglyses pantebrev i den ejendom, som boligindretningen vedrører. Udgifterne herved afholdes af kommunalbestyrelsen som administrationsudgift.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan alene yde den hjælp, som modsvarer værdiforøgelsen, som et lån, jf. stk. 1, hvis den person, som boligindretningen vedrører, er ejer af ejendommen. Dette gælder dog ikke, hvis den person, som boligindretningen vedrører, er under 18 år, og barnets eller den unges forældre eller en af forældrene er ejer af ejendommen.

§2 Lån ydet i medfør af § 1 kan nedskrives over en periode på op til 20 år, hvis værdiforøgelsen forringes over perioden.

§3 Skift af bolig
Yder kommunalbestyrelsen hjælp til en person i medfør af lovens § 116, stk. 4, til anskaffelse af en anden ejerbolig, ydes den del af hjælpen, der svarer til forskelsværdien af den nuværende og den tidligere ejendom, i form af et rente- og afdragsfrit lån. Forskelsværdien fastlægges ved en vurdering fra Skat af den nuværende og den tidligere ejendom, som skal foretages efter gennemførelsen af boligskiftet.

Stk. 2 Det rente- og afdragsfri lån forfalder alene til betaling ved ejerskifte.

Stk. 3 Til sikkerhed for det lån, som er nævnt i stk. 1, oprettes og tinglyses pantebrev i den nye ejendom. Udgifterne herved afholdes af kommunalbestyrelsen som administrationsudgift.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan alene yde den hjælp, der svarer til forskelsværdien af den nuværende og den tidligere ejendom, som et lån, jf. stk. 1, hvis den person, som boligskiftet vedrører, er ejer af ejendommen. Dette gælder dog ikke, hvis den person, som boligskiftet vedrører, er under 18 år, og barnets eller den unges forældre eller en af forældrene er ejer af ejendommen.

§4 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1077 af 14. september 2010 om afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig ophæves.

profile photo
Profilside