Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 415 af 27. april 2017

Ældreboliger m.v.
§ 8

Ved ældreboliger, jf. § 5, stk. 1, nr. 6, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., forstås plejehjem og beskyttede boliger nævnt i § 192 i lov om social service, lette kollektivboliger tilvejebragt efter lov om boligbyggeri, samt boliger tilvejebragt efter lov om boliger for ældre og personer med handicap tilhørende selvejende institutioner.