Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 415 af 27. april 2017

Ungdomsboliger
§ 7

Ved ungdomsboliger, jf. § 5, stk. 1, nr. 5, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., forstås kollegier og ungdomsboliger tilvejebragt med støtte efter byggestøtte-, kollegium- eller boligbyggerilovene.