14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 415 af 27. april 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Alment boligbyggeri
Ved alment boligbyggeri, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., forstås almene familie-, ungdoms- og ældreboliger, der tilhører almene boligorganisationer, som er godkendt til at udøve almen boligvirksomhed, jf. § 1 i lov om almene boliger m.v. Ved alment boligbyggeri forstås endvidere almene ældreboliger, der tilhører kommuner, regioner og selvejende institutioner, samt almene ungdomsboliger, der tilhører selvejende institutioner.

•••
profile photo
Profilside