14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 415 af 27. April 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Industri- og håndværksejendomme
Ved industri- og håndværksejendomme, jf. § 5, stk. 4, nr. 3, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., forstås ejendomme, der udlejes til industriel eller håndværksmæssig produktion eller produktbehandling, eller som anvendes af ejeren til sådanne formål. Herunder kan nævnes:

 • 1) Fabriksanlæg.

 • 2) Værfter.

 • 3) Andre industrielle produktionsanlæg.

 • 4) Vandværker og ejendomme til brug for energiforsyningsvirksomhed, der ikke er omfattet af § 10.

 • 5) Rensningsanlæg og andre affaldsbehandlingsanlæg.

 • 6) Værksteder og andre lokaler, hvori der foregår håndværksmæssig produktion eller produktion af varer.

 • 7) Butikker, hvor der overvejende foregår produktion eller anden produktbehandling af varer.

•••

Stk. 2 Omfattet af reglerne for belåning af ejendomme til industri- og håndværksmæssige formål er endvidere bygnings- og grundarealer, der ikke direkte anvendes til produktion eller produktbehandling, hvis arealerne er en integreret del af en ejendom til industri- eller håndværksmæssige formål og betjener denne eller har en sådan indretning, at de ikke er almindeligt anvendelige. Herunder kan nævnes:

 • 1) Kontorer.

 • 2) Lagerlokaler.

 • 3) Portner- eller funktionærboliger.

 • 4) Oplagspladser.

 • 5) Parkeringspladser.

•••
profile photo
Profilside