14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 415 af 27. April 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Ejendomme til brug for energiforsyningsvirksomhed og ejendomme, der er indrettet med henblik på at dirigere datatrafik i elektroniske kommunikationsnet
Ved ejendomme til brug for energiforsyningsvirksomhed, jf. § 5, stk. 4, nr. 4, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., forstås anlæg til produktion, transmission, distribution eller lagring af varme, køling, elektricitet eller brandbare gasser til en flerhed af ejendomme.

•••
profile photo
Profilside