Bekendtgørelse om afgrænsning af anvendelsesområdet for lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven) § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1491 af 25. juni 2021

§ 8

Virksomheder og enheder efter § 3, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 1, inden for it-sikkerhedsfunktioner eller behandling af klassificerede oplysninger efter investeringsscreeningslovens § 6, stk. 1, nr. 2, omfatter følgende:

  • 1) Virksomheder og enheder, der enten selv eller som underleverandør udvikler eller producerer it-produkter og komponenter, der anvendes til sikring af klassificerede systemer eller oplysninger, eller

  • 2) virksomheder, der leverer produkter eller tjenester til behandling af klassificerede oplysninger.