Bekendtgørelse om afgrænsning af anvendelsesområdet for lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven) § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1491 af 25. juni 2021

§ 7

Virksomheder og enheder efter § 3, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 1, inden for forsvarssektoren efter investeringsscreeningslovens § 6, stk. 1, nr. 1, omfatter følgende:

  • 1) Virksomheder og enheder, der udvikler eller producerer våben, krigsmateriel eller anden teknologi til militær anvendelse, der er opført i EU’s fælles liste over militært udstyr.

  • 2) Virksomheder og enheder, der ikke er omfattet af nr. 1, og som leverer tjenester til Forsvaret, der har særlig betydning for Forsvarets operative virke.

Stk. 2 Stk. 1 og investeringsscreeningslovens §§ 5, 10 og 14 finder ikke anvendelse på udenlandske direkte investeringer, der er omfattet af lov om krigsmateriel, jf. investeringsscreeningslovens § 1, stk. 2.