Bekendtgørelse om afgrænsning af anvendelsesområdet for lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven) § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1491 af 25. juni 2021

§ 2

Bekendtgørelsen finder anvendelse på udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler, der foretages eller indgås af udenlandske statsborgere efter investeringsscreeningslovens § 2, stk. 1, 1. pkt.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse på udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler, der foretages eller indgås af virksomheder efter investeringsscreeningslovens § 2, stk. 2.

Stk. 3 Udover udenlandske statsborgere og virksomheder efter stk. 1 og 2 finder investeringsscreeningsloven og denne bekendtgørelse også anvendelse på følgende juridiske personer:

  • 1) Nationale myndigheder og statslige organer uden for EU og EFTA, herunder offentlige institutioner og statsejede investeringsfonde, der foretager direkte udenlandske investeringer i virksomheder eller enheder hjemmehørende i Danmark.

  • 2) Nationale myndigheder og statslige organer uden for EU og EFTA, herunder offentlige institutioner og statsejede investeringsfonde, som indgår særlige økonomiske aftaler med virksomheder eller enheder hjemmehørende i Danmark inden for særligt følsomme sektorer og aktiviteter efter lovens § 6.

  • 3) Ideelle foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde og lignende juridiske personer uden for EU og EFTA, der foretager direkte udenlandske investeringer eller indgår særlige økonomiske aftaler i virksomheder eller enheder hjemmehørende i Danmark inden for særligt følsomme sektorer og aktiviteter efter lovens § 6.