Bekendtgørelse om afgrænsning af anvendelsesområdet for lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven) § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1491 af 25. juni 2021

§ 15

Joint ventures, leverandøraftaler samt drifts- eller serviceaftaler som i al væsentlighed er indgået i overensstemmelse med almindeligt anvendte standardaftaler omfattes ikke af §§ 12-14.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside www.erst.dk en oversigt over standardaftaler, som er omfattet af stk. 1.