Bekendtgørelse om afgrænsning af anvendelsesområdet for lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven) § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1491 af 25. juni 2021

§ 14

Ved drifts- eller serviceaftaler omfattet af investeringsscreeningslovens § 7, stk. 1, og § 11 forstås aftaler om, at en udenlandsk investor efter § 1 og § 2, stk. 1 og 2, og stk. 3, nr. 2 og 3, skal varetage drift eller vedligeholdelse af bygninger, anlæg, installationer eller systemer i en virksomhed eller enhed efter § 3, stk. 1 og 2, og stk. 3, nr. 2, eller skal stille sådanne bygninger, anlæg, installationer eller systemer til rådighed for virksomheden eller enheden, og den udenlandske investor derved får kontrol med eller betydelig indflydelse på den danske virksomhed eller enhed efter stk. 3. Aftaler om enkeltstående ydelser omfattes ikke af 1. pkt.

Stk. 2 Drifts- eller serviceaftaler efter stk. 1 er omfattet af krav om tilladelse efter investeringsscreeningslovens § 7, stk. 1, hvis de vedrører særligt følsomme sektorer og aktiviteter efter lovens § 6, jf. denne bekendtgørelses §§ 7-11. Andre drifts- eller serviceaftaler efter stk. 1 kan være omfattet af bestemmelsen om anmeldelse efter lovens § 11.

Stk. 3 Kontrol eller betydelig indflydelse efter stk. 1 foreligger, hvis de pågældende bygninger, anlæg, installationer eller systemer omfatter alle eller en væsentlig del af aktiviteterne i den danske virksomhed eller enhed, og et eller flere af følgende forhold foreligger:

  • a) Drifts- eller serviceaftalen indeholder bestemmelser eller vilkår om, at den er indgået for en længere periode end 24 måneder, eller er uopsigelig i en længere periode end 12 måneder, herunder hvis aftaler uden tidsbegrænsning er uopsigelige i en længere periode end 12 måneder.

  • b) Aftalen indeholder bestemmelser eller vilkår som giver den udenlandske investor kontrol over anvendelsen af eller uovervåget adgang til de omfattede bygninger, anlæg, installationer eller systemer i en virksomhed eller enhed efter § 3 stk. 1 og stk. 3, nr. 2.

  • c) Den udenlandske leverandør kun med betydelig risiko for virksomhedens fortsatte drift eller for gennemførelse af forretningskritiske udviklingsprojekter kan erstattes med en anden leverandør.