Bekendtgørelse om afgrænsning af anvendelsesområdet for lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven) § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1491 af 25. juni 2021

§ 10

Virksomheder og enheder efter § 3, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 1, inden for anden kritisk teknologi efter investeringsscreeningslovens § 6, stk. 1, nr. 4, omfatter virksomheder og enheder, der udvikler eller fremstiller følgende teknologier:

 • 1) Kunstig intelligens og maskinlæring til autonome fartøjer, efterligning af mennesker, analyse af positioneringsdata og biometrisk identifikation.

 • 2) Avanceret industriel robotteknologi, herunder til produktionsrobotter eller til brug i sundhedssektoren, samt avanceret droneteknologi.

 • 3) Halvledere til brug i integrerede kredsløb, herunder teknologier der understøtter produktionen heraf.

 • 4) Teknologier til beskyttelse af cyber- og informationssikkerhed med henblik på tilgængelighed, integritet eller fortrolighed i it-systemer, samt forsvar mod it-angreb.

 • 5) Rumfartsteknologi til opsendelse af satellitter, personer og andet samt kommunikationsteknologi der understøtter dette.

 • 6) Teknologier til industriel energilagring, energikonvertering og energitransport.

 • 7) Kvanteteknologi i forbindelse med kvantecomputere, kvantesensorer, kvantekryptografi og kvantekommunikation.

 • 8) Nuklearteknologi, dog ikke produkter til anvendelse i sundhedssektoren.

 • 9) Nanoteknologi, herunder avancerede materialer med grafen.

 • 10) Bioteknologi inden for syntetisk biologi.

 • 11) 3D-print til fremstilling af komponenter til industriel anvendelse.

Stk. 2 Uanset stk. 1 er virksomheder der udvikler eller fremstiller teknologier ikke omfattet, hvis teknologien udvikles eller fremstilles med henblik på produkter til forbrugere og disse produkter er almindeligt tilgængelige, herunder legetøj og forbrugerprodukter til brug i hjemmet.