Bekendtgørelse om afgørelse i visse sager om aktindsigt på Uddannelses- og Forskningsministeriets område § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 317 af 30. marts 2014

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2014.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1565 af 15. december 2013 om afgørelse i sager om aktindsigt på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område ophæves.

Stk. 3 Begæringer om aktindsigt, som er indgivet før bekendtgørelsens ikrafttræden, afgøres efter denne bekendtgørelse.