Afgiftsbekendtgørelsen § 3

Denne konsoliderede version af afgiftsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om afgiftssatsen for afgiftsåret 2006 - rentefordel ved penge- og realkreditinstitutters hensættelser

Bekendtgørelse nr. 1444 af 20. december 2005

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2 Bekendtgørelsen erstatter cirkulære nr. 6 af 12. januar 2005 om afgiftssatsen for afgiftsåret 2005.